Zoeken

Sorteren op:

135 resultaten voor Sarekat Islam

Gevonden items:


De Sarekat Dagang Islamiyah wijzigde haar naam in Sarekat Islam en kwam onder leiding van Umar Sayed Tjokroaminoto (1882-1934). In Jogyakarta richtte Achmad Dahlan (1868-1923) de islamitische hervormingsbeweging Muhammadiyah op, die scholen vestigde waar naast westers onderwijs de islam werd onderwezen.~~~ Herhaalde militaire expeditie naar de Tanimbar eilanden. ... Lees verder »
Oprichting in Nederlands-Indië van de Sarekat Islam, de eerste nationalistische Indonesische beweging (die de beginselen van de Islam volgde). ... Lees verder »
Op het partijcongres reorganiseerdeTjokroaminoto de SI tot de gematigde Partai Sarekat Islam. De 'rode' afdelingen werden verenigd in de Sarekat Rakyat en de splitsing was een feit.~~~ De Muhammadiyah was zeer succesvol op onderwijsterrein, hun 55 scholen telden 4.000 leerlingen en kregen subsidie van het gouvernement. Ook op het gebied van gezondheids-, wezen- en armenzorg was de beweging actief. ... Lees verder »
De Sarekat Islam werd radicaler door samenwerking met leden van de ISDV. De SI-afdeling in Semarang stond onder invloed van de radicale vakbondsleider Semaoen (*1899). Op het partijcongres voerden de radicalen de boventoon en weigerde Tjokroaminoto in te grijpen uit angst voor interne verdeeldheid. Een aantal linkse activisten richtte op West-Java een revolutionaire afdeling op die als 'Afdeling B ... Lees verder »
De Sarekat Islam werd wettelijk erkend en hield haar eerste congres. De Indische Partij werd verboden en haar leiders werden het land uitgezet.~~~ Het Nederlandse Kartini Fonds steunde de vrouweneducatie op Java. Hoesein Djajadiningrat (*1886) was de eerste Indonesiër die promoveerde aan de Leidse universiteit. ... Lees verder »
De PKI verkeerde in een identiteitscrisis, had veel aanhang verloren in competitie met de Sarekat Rakyat en werd militant. Het geweld nam toe met het ontstaan van de sarekat hijau, bendes van criminelen, politie en godsdienstleraren die, aangemoedigd door het gouvernement, in de Preanger de communisten bestreden.~~~ Batavia kreeg een juristenopleiding (Rechtshoogeschool). ... Lees verder »
Mr. J.P. Graaf van Limburg Stirum (1873-1948) werd benoemd tot gouverneur-generaal. Onder druk van Indische partijen als Budi Utomo en Sarekat Islam besloot het Nederlands parlement tot de oprichting van een Indische Volksraad. Als reactie op het opkomend nationalisme verenigden ook de Nederlanders zich in politieke partijen als bijvoorbeeld de Nederlandsch-Indische Vrijzinnige Bond en de Christel ... Lees verder »
Mr. D. Fock (1858-1941) werd gouverneur-generaal. Hamengkubuwono VIII werd sultan van Jogyakarta.~~~ Op het congres van de Sarekat Islam werd bepaald dat leden van de SI niet tegelijkertijd lid mochten zijn van een andere politieke partij. Daarmee werden PKI-leden uit de partij gestoten en kwam er een eind aan de samenwerking. Als gevolg splitsten diverse takken van de SI zich op in 'rode' en 'wit ... Lees verder »
Pagina's:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | volgende »