Quiz

Beantwoord zo veel mogelijk vragen goed en leg je score vast! Je krijgt 10 punten per goed antwoord

Vraag 1: Wie werd op 21-10-1833 in Zweden geboren?

Vraag 1 van 10

Vraag 2: Wat was Patrice Loemoemba van beroep?

Vraag 2 van 10

Vraag 3: Wat was Heinrich Band van beroep?

Vraag 3 van 10

Vraag 4: Wat was Emiliano Zapata van beroep?

Vraag 4 van 10

Vraag 5: In welk land werd de schrijver Goethe geboren?

Vraag 5 van 10

Vraag 6: Wanneer werd keizer Haile Selassie geboren?

Vraag 6 van 10

Vraag 7: Wie werd op 6-2-1911 in VS geboren?

Vraag 7 van 10

Vraag 8: In welk land werd de cineast Woody Allen geboren?

Vraag 8 van 10

Vraag 9: Wanneer werd de schrijver Ricardo Rojas geboren?

Vraag 9 van 10

Vraag 10: Wie werd op 15-7-1606 in Nederland geboren?

Vraag 10 van 10