Quiz

Beantwoord zo veel mogelijk vragen goed en leg je score vast! Je krijgt 10 punten per goed antwoord

Vraag 1: Wat was William Christopher Handy van beroep?

Vraag 1 van 10

Vraag 2: Wat was Giuseppe Verdi van beroep?

Vraag 2 van 10

Vraag 3: Wie werd op 19-1-1736 in Schotland geboren?

Vraag 3 van 10

Vraag 4: Wie werd op 24-10-1632 in Nederland geboren?

Vraag 4 van 10

Vraag 5: Wat was Reinhold Messner van beroep?

Vraag 5 van 10

Vraag 6: Wat was Joseph Lister van beroep?

Vraag 6 van 10

Vraag 7: Wat was Ernesto Sábato van beroep?

Vraag 7 van 10

Vraag 8: Wat was Thor Heyerdahl van beroep?

Vraag 8 van 10

Vraag 9: Wat was Jean Daniélou van beroep?

Vraag 9 van 10

Vraag 10: In welk land werd de politicus Richelieu geboren?

Vraag 10 van 10