Quiz

Beantwoord zo veel mogelijk vragen goed en leg je score vast! Je krijgt 10 punten per goed antwoord

Vraag 1: Wat was Habib Bourguiba van beroep?

Vraag 1 van 10

Vraag 2: Wie werd op 3-6-1906 in VS geboren?

Vraag 2 van 10

Vraag 3: Wanneer werd de zanger Udo J├╝rgens geboren?

Vraag 3 van 10

Vraag 4: In welk land werd de kok Paul Bocuse geboren?

Vraag 4 van 10

Vraag 5: Wanneer werd de Jazz-musicus William Christopher Handy geboren?

Vraag 5 van 10

Vraag 6: Wie werd op 6-3-1459 in Duitsland geboren?

Vraag 6 van 10

Vraag 7: Wie werd op 22-4-1870 in Rusland geboren?

Vraag 7 van 10

Vraag 8: Wat was Sergei Koroljof van beroep?

Vraag 8 van 10

Vraag 9: Wanneer werd de filosoof Ludwig Wittgenstein geboren?

Vraag 9 van 10

Vraag 10: In welk land werd de cineast Stanley Kubrick geboren?

Vraag 10 van 10