Quiz

Beantwoord zo veel mogelijk vragen goed en leg je score vast! Je krijgt 10 punten per goed antwoord

Vraag 1: In welk land werd de componist Rudolph Palm geboren?

Vraag 1 van 10

Vraag 2: Wanneer werd de militair Maurits geboren?

Vraag 2 van 10

Vraag 3: Wanneer werd de politicus Adolf Hitler geboren?

Vraag 3 van 10

Vraag 4: Wie werd op 16-5-1906 in Polen geboren?

Vraag 4 van 10

Vraag 5: Wanneer werd de voetballer Pelé geboren?

Vraag 5 van 10

Vraag 6: In welk land werd de chemicus Robert Wilhelm Bunsen geboren?

Vraag 6 van 10

Vraag 7: Wat was Wladimir Wysotski van beroep?

Vraag 7 van 10

Vraag 8: In welk land werd de natuurkundige André-Marie Ampère geboren?

Vraag 8 van 10

Vraag 9: Wat was Stanley Kubrick van beroep?

Vraag 9 van 10

Vraag 10: Wie werd op 22-8-1902 in Duitsland geboren?

Vraag 10 van 10