Quiz

Beantwoord zo veel mogelijk vragen goed en leg je score vast! Je krijgt 10 punten per goed antwoord

Vraag 1: In welk land werd de schrijver Ian Fleming geboren?

Vraag 1 van 10

Vraag 2: Wat was Jacques-Yves Cousteau van beroep?

Vraag 2 van 10

Vraag 3: Wat was Johannes Paulus II van beroep?

Vraag 3 van 10

Vraag 4: Wat was Richelieu van beroep?

Vraag 4 van 10

Vraag 5: Wanneer werd de cineast John Ford geboren?

Vraag 5 van 10

Vraag 6: Wat was Helmut Kohl van beroep?

Vraag 6 van 10

Vraag 7: Wie werd op 11-5-1749 in Engeland geboren?

Vraag 7 van 10

Vraag 8: Wat was Ludwig Wittgenstein van beroep?

Vraag 8 van 10

Vraag 9: Wat was Woodrow Wilson van beroep?

Vraag 9 van 10

Vraag 10: In welk land werd de politicus Winston Churchill geboren?

Vraag 10 van 10