Quiz

Beantwoord zo veel mogelijk vragen goed en leg je score vast! Je krijgt 10 punten per goed antwoord

Vraag 1: Wie werd op 11-7-1925 in Zweden geboren?

Vraag 1 van 10

Vraag 2: In welk land werd de politicus José Martí geboren?

Vraag 2 van 10

Vraag 3: In welk land werd de revolutionair Giuseppe Mazzini geboren?

Vraag 3 van 10

Vraag 4: In welk land werd de uitvinder Alexander Graham Bell geboren?

Vraag 4 van 10

Vraag 5: Wat was Karel VI van beroep?

Vraag 5 van 10

Vraag 6: Wanneer werd de natuurkundige Galileo Galilei geboren?

Vraag 6 van 10

Vraag 7: Wanneer werd de chirurg Joseph Lister geboren?

Vraag 7 van 10

Vraag 8: Wie werd op 27-10-1469 in Nederland geboren?

Vraag 8 van 10

Vraag 9: In welk land werd de militair Helmuth von Moltke geboren?

Vraag 9 van 10

Vraag 10: In welk land werd de politicus Enver Hoxha geboren?

Vraag 10 van 10