Quiz

Beantwoord zo veel mogelijk vragen goed en leg je score vast! Je krijgt 10 punten per goed antwoord

Vraag 1: In welk land werd de zangeres Sade geboren?

Vraag 1 van 10

Vraag 2: Wanneer werd hertog Philips de Goede geboren?

Vraag 2 van 10

Vraag 3: Wie werd op 17-11-1587 in Nederland geboren?

Vraag 3 van 10

Vraag 4: In welk land werd de acteur Ronald Reagan geboren?

Vraag 4 van 10

Vraag 5: In welk land werd de componist Jacques Offenbach geboren?

Vraag 5 van 10

Vraag 6: In welk land werd de astronoom Tycho Brahe geboren?

Vraag 6 van 10

Vraag 7: Wat was Mohammed Ali Jinnah van beroep?

Vraag 7 van 10

Vraag 8: Wie werd op 29-10-1897 in Duitsland geboren?

Vraag 8 van 10

Vraag 9: Wanneer werd de politicus Robert Menzies geboren?

Vraag 9 van 10

Vraag 10: In welk land werd de uitvinder Rudolf Diesel geboren?

Vraag 10 van 10