Over ons

Studybuddy is gemaakt door Hans Vogel en Wouter Put. Sinds het begin in 1996 hebben zij samen met auteurs en softwareontwikkelaars deze site uitgebouwd.

Hans Vogel (PhD University of Florida, 1987)
Historicus. Werkte 20 jaar lang als universitair docent geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Tegenwoordig verbonden aan de ESEADE Universiteit in Buenos Aires. Auteur van onder andere Geschiedenis van Latijns-Amerika (Utrecht: Spectrum 1983), Duizend miljoen maal vervloekt land: de Hollandse Brigade in Spanje, 1808-1813 (Amsterdam: Meulenhoff 1991, samen met J.A. de Moor), Een Oorlogsman van dezen tijd en een beminnaar der sexe. Autobiografie van Casimir graaf von Schlippenbach (1682-1755), (Augustus, 2007, samen met Marjan Smits) en Toekomstland. Europeanen op reis in Argentinië tijdens de gouden jaren, 1880-1930 (Amsterdam: Atlas, 2010, samen met Marjan Smits).
Specialismen: Geschiedenis van Latijns-Amerika, Europa, Militaire Geschiedenis.

Wouter Put (Ir. TU Delft, 1981)
Ingenieur. Werkte 20 jaar in het internationale bedrijfsleven. Tegenwoordig werkzaam als zelstandig ondernemer.
Specialismen: ontwikkeling van internetdiensten, organisatie- en ICT-advies aan bedrijven in Nederland, advies namens de Nederlandse overheid aan ontwikkelingslanden.

WAT - Studybuddy biedt inzicht in de geschiedenis door middel van gevulde kronieken per land. Natuurlijk vind je hier de geschiedenis van Nederland (sinds 1815), maar ook de recentere geschiedenis van landen waar wat aan de hand is, zoals Irak, Afghanistan, Pakistan, Iran, Israel en Griekenland. Er wordt naar gestreefd alle landen op te nemen en zover mogelijk in de tijd terug te gaan. Dat is ongelofelijk tijdrovend, want wij gaan behoedzaam te werk en proberen altijd alle gegevens te verifiëren. Dat betekent wat ons betreft, dat wat er op Studybuddy staat, waar is. Het spreekt overigens vanzelf dat ook wij de waarheid niet in pacht hebben. Bij Studybuddy lees je vaak andere dingen dan je op school is bijgebracht. Andere dingen ook dan je gewend bent en die je doorgaans verneemt via krant, radio, tv of internet. Voor elk jaar streven wij ernaar de belangrijkste gebeurtenissen weer te geven op het gebeid van politiek, economie en cultuur. Daarbij proberen wij een open oog te houden voor de lange termijnontwikkeling.

WIE - Wij blijven hard werken om zoveel mogelijk landen een plaats te geven op Studybuddy met een eigen chronologie. Wij zijn daarbij doorlopend op zoek naar auteurs die met kennis van zaken willen bijdragen aan de content van Studybuddy (chronologie van een land). Voor aanmeldingen zijn wij bereikbaar via de contactpagina.

HOE
- Het gebruik van Studybuddy is eenvoudig: blader door de jaren van een land, blader door de media pagina's, vindt via het zoekvenster. Krijg overzicht van de hoofdzaken en verbanden in de geschiedenis en raak geïnspireerd om op een bepaald onderwerp elders op het web de diepte in te duiken. Met andere woorden: raadpleeg altijd eerst Studybuddy.

KENMERK - In beginsel geeft studybuddy de geschiedenis van soevereine staten, dus niet van koloniën en afhankelijke gebieden. Wij hebben gemeend een uitzondering te moeten maken voor de Nederlandse Antillen en Aruba en voor Nederlands Indië, vooral om onze Nederlanse bezoekers van dienst te zijn. Aan de andere kant houden Nederland en de andere leden van de EU sinds januari 2010 in juridische zin op zelfstandige staten te zijn. Vanaf 2010 zullen wij daar in de geschiedschrijving rekening mee houden. 

UW/JOUW REACTIE - Op- en aanmerkingen over de inhoud van de site zijn altijd welkom.
 


Vormgegeven en geprogrammeerd door Webberry (webberry.nl)