Disclaimer

Studybuddy is een site over geschiedenis die zich richt op het grote publiek. De auteurs zijn historici die ernaar streven de feiten die zij hebben geselecteerd zo nuchter mogelijk weer te geven. De bezoeker van de site en de gebruiker van de informatie en het mediamateriaal op de site, nemen daarvan uitsluitend kennis voor eigen verantwoordelijkheid. Studybuddy aanvaardt geen verantwoordelijkheid, niet voor hetgeen de bezoeker en gebruiker mogelijk afleiden en concluderen uit de informatie en het mediamateriaal, noch voor enig handelen dat mogelijk daaruit zou kunnen voortvloeien.

Wij streven ernaar beeldmateriaal te gebruiken waarop geen auteursrechten van toepassing zijn. Mocht iemand menen dat wij op dit punt in gebreke zijn gebleven, gelieve contact op te nemen.

Het persoonlijk gebruik van teksten en beeldmateriaal van Studybuddy is toegestaan, op voorwaarde van duidelijke bronvermelding.

We do not intend to infringe on copyright. Nevertheless, in case you have reason to believe StudyBuddy is infringing on copyright, please get in touch with us.

Provided you make proper reference, all materials on this web site are free for personal use.